Uroczyste zakończenie projektu COST ENTAN

W dniach 23 – 24 maja 2023 r w Zurychu (Szwajcaria) odbyło się uroczyste zakończenie projektu ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network). Projekt realizowany był w latach 2019-2023 w ramach akcji COST finansowanej z inicjatywy UE Horyzont 2020. Celem projektu było dokonanie diagnozy stanu, wypracowanie nowych, pokojowych koncepcji funkcjonowania instrumentu autonomii bezterytorialnej oraz ich wdrożenie we współpracy z kluczowymi interesariuszami systemów państwowych. ENTAN umożliwił współpracę 102 ekspertów z 36 państw. W ramach projektu zorganizowano kilka edycji szkół letnich, kilkanaście konferencji naukowych, sfinansowano kilkadziesiąt misji naukowych i opublikowano kilkaset artykułów naukowych. Powstała baza danych obejmująca ponad 1000 publikacji naukowych.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Tomasz Studzieniecki, pracownik Katedry Marketingu i Metod Ilościowych,  pełnił funkcję członka Komitetu Zarządzającego projektu COST ENATAN. Z wnioskiem o nominację na tę funkcję wystąpił  JM. Rektor UMG. Zgodnie z regulacjami COST każde państwo mogło być reprezentowane przez 2 naukowców. Drugim przedstawicielem Polski była prof. Joanna Kurowska – Pysz z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dr Tomasz Studzieniecki prowadził badania w zakresie uwarunkowań i mechanizmów rozwoju autonomii bezterytorialnych w RMB. Nawiązał współpracę z Biurem Koordynacyjnym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Podczas Forum SUERMB w Finlandii w 2022 r. dr Studzieniecki przedstawił założenie rozwoju autonomii bezterytorialnych w RMB oraz podjął rozmowy z kluczowymi decydentami na rzecz włączenia kwestii autonomii bezterytorialnych do systemu zarządzania strategią makroregionalną dla RMB.

Uroczystościom zakończenia projektu towarzyszyła konferencja naukowa pt „Non-Territorial Autonomy From Concept to Policy” zorganizowana przez Uniwersytet w Zurychu. Komitet Zarządzający COST ENTAN podjął w Zurychu decyzję, że po zakończeniu projektu inicjatywa przekształci się w sieć współpracy ekspertów i instytucji zaangażowanych w rozwój autonomii bezterytorialnych i w tej formule będzie kontynuował dalsze prace.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
07.06.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.06.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 21.06.2023