Rusza III edycja projektu pn. „Rejs do nauki”

Rusza III edycja projektu pn. „Rejs do nauki”

Już pod koniec października 2023 roku rozpoczynają się kolejne wykłady dla uczniów szkół średnich w ramach realizowanego na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dwuletniego projektu pt. „Rejs do nauki”. Dotychczas w projekcie wzięło udział 730 uczniów z 27 szkół średnich z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cykl wykładów/warsztatów jest skierowany do młodzieży, która stoi tuż przed dokonaniem wyboru kierunku dalszej edukacji i rozwoju. Prowadzący, którzy są pracownikami naukowymi Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości i jednocześnie nauczycielami akademickimi dzięki prezentacji swoich osiągnięć naukowych i realizowanych badań naukowych jako cel prowadzonych zajęć stawiają sobie otwarcie młodzieży szkół średnich na nowe obszary wiedzy i nauki, poszerzenie wiedzy na temat aktualnych zagadnień z jakimi obecnie zmaga się świat, w tym szczególnie w odniesieniu do zagrożeń klimatycznych, ekologicznych i zdrowotnych.

Młodzież dowie się między innymi o źródłach energii odnawialnej z rejonów morskich i sposobach ich pozyskiwania, a także o tym w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania zanikających gatunków zwierząt morskich i zachowania tego ekosystemu oraz prawidłowej segregacji, utylizacji i recyklingu odpadów. Zajęcia dotyczą też wpływu żywienia na oś mózgowo-jelitową, która jest jednym z elementów regulujących odpowiedź układu nerwowego na stres, wpływie żywności na zdrowie człowieka, zagrożeniach płynących ze spożycia różnych produktów spożywczych. Dowiedzą się również o rozrastającym się w XXI wieku katalogu zaburzeń odżywiania i determinantach rozwoju tych zaburzeń, co ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce zdrowotnej. Uczniowie zapoznają się z najistotniejszymi wyzwaniami wynikającymi z rozwoju współczesnych rynków biznesu elektronicznego, ich charakterystyką oraz rolą. Ponadto zaplanowany jest także blok dotyczący roli portów i terminali morskich w globalnym systemie logistycznym.

Ruszyły zapisy do III edycji, która rozpocznie się w październiku 2023 roku. Szczegóły znajdują się na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł. 

Autorka:

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Schmidt
03.10.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.10.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 03.10.2023