Rozwija się współpraca z WISTA Poland

WISTA Poland jest członkiem globalnej organizacji Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA International) zrzeszającej kadrę menedżerską działającą w sektorze gospodarki morskiej. Organizacja działa od 1974 roku i obecnie zrzesza 3800 specjalistów ze wszystkich sektorów przemysłu morskiego zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych z 56 państwa świata, w tym 40 kobiet z Polski. WISTA wspiera interesy kobiet w przemyśle morskim, promuje je oraz umożliwia wymianę kontaktów i stwarza szanse na budowanie nowych relacji biznesowych.

W 2022 roku organizacja WISTA Poland została zaproszona do grona Rady Partnerów działającej przy Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Panią Dziekan dr hab. inż. Aleksandrą Wilczyńska, prof. UMG a Panią Prezes  WISTA Poland Wandą Dobrowolską-Parfieńczyk.

W ramach realizacji niniejszego porozumienia na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości zorganizowany został cykl wykładów, których celem była prezentacja zainteresowań badawczych pracowników naszego Wydziału przed członkiniami WISTY Poland. W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbył się wykład nt. „Dietetyku  - jak jeść”, który poprowadził Pracownik Katedry Zarządzania Jakością - dr Witold Kozirok. Następnie w dniu 9 maja 2023 roku wykład nt. „Wystąpienia publiczne – jak radzić sobie ze stresem” wygłosiła dr Agnieszka Czarnecka - Pracownik Zakładu Zarządzania i Ekonomii WZNJ, a w dniu 13 czerwca 2023 roku mgr Adrianna Karaś - Pracownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych WZNJ - wygłosiła wykład nt. „Smart Port a transformacja branży morskiej”. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli kadry zarządzającej gospodarki morskiej i stanowiły doskonalą formę popularyzacji wiedzy i nauki.

Autorka
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WZNJ

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
16.06.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.06.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.06.2023