Nominacja profesorska dr. hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego, prof. UMG

Z przyjemnością informujemy, że Pan dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 24 lipca 2023 r.

Składamy serdecznie gratulacje od całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!

 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski jest związany z Uniwersytetem Morskim w Gdyni od lat 90. - najpierw jako student, potem od 1998 roku w roli pracownika naukowego. Od początku swojej drogi naukowej związany jest Katedrą Systemów Informacyjnych.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Morskiej - kierunku elektronika i telekomunikacja. Był doktorantem na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2004 uzyskał na Politechnice Poznańskiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, a w 2012 na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, również w dyscyplinie informatyka.

Specjalista w zakresie technologii informacyjnych, systemów informatycznych. Jego działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, Big data, data science, zaawansowanej analityki danych, optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych. Indeks Hirscha 14.

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Katedry Systemów Informacyjnych. Jest członkiem Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wcześniej pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki. Był zaangażowany między innymi w procesy związane ze zmianą statusu Uczelni z akademii na uniwersytet oraz włączeniem Instytutu Morskiego w Gdańsku w strukturę Uniwersytetu.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
07.08.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.08.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.08.2023