Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Muszyńskiej