ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. I, sem. V

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2019/2020, w przyszłym semestrze, studenci sem. VI będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmioty za 4 ECTS, spośród proponowanych:

 • Komunikacja interpersonalna, prowadzący: dr Hanna Mackiewicz, dr Edyta Spodarczyk, wymiar: 15cw, 2 ECTS,
 • Negocjacje w biznesie, prowadzący: dr Agnieszka Czarnecka, wymiar: 15cw, 2 ECTS,
 • Techniki kreatywnego myślenia, prowadzący: dr Hanna Mackiewicz, dr Edyta Spodarczyk, wymiar: 15cw, 2 ECTS.

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 26.01.2022 r., godz. 20:00 (środa) do 28.01.2022 r., godz. 13:00 (piątek) i dotyczą studentów obecnego sem. V.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

 1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
 2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli VI) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
 3. Wskazać i wybrać przedmioty z modułu PSW KOMP SPOŁ za wskazaną liczbę ECTS (w przypadku przedmiotów, realizowanych w formie wykładu i ćwiczeń, proszę wskazać obie formy zajęć).

Uwaga

 • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
 • Liczba miejsc na każdym z przedmiotów jest ograniczona (widoczna w systemie).
 • O przydzieleniu do grupy realizującej dany przedmiot decyduje kolejność zapisu.
 • W przypadku wyczerpania miejsc w ramach danego przedmiotu, przestaje on być widoczny w systemie dla studenta.
 • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
 • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

E.Simonyan
26.01.2022
Wprowadzenie:
E.Simonyan 26.01.2022
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 26.01.2022