WIZYTA STUDENTÓW Z WROCŁAWSKIEJ AKADEMII BIZNESU

W dniach 3 i 4 listopada br. naszą Uczelnię odwiedzili studenci Kierunku Turystyka i Rekreacja z Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych (wcześniej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu) wchodzącej w skład grupy uczelni VISTULA.

Wśród Studentów byli obywatele z Francji, Turcji, Chorwacji, Ukrainy, Kirgistanu i Indii. Wizyta została zorganizowana przez Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości dr hab. Joannę Kizielewicz prof. UMG.

Podczas dwudniowej wizyty goście odwiedzili Wydział Nawigacyjny gdzie uczestniczyli w warsztatach na Symulatorze Nawigacyjnym oraz wzięli udział w prezentacji w Planetarium. Mieli również okazję zwiedzić Dar Młodzieży, po którym oprowadziła ich III Oficer Pani Zofia Olchowy.

W drugim dniu wizyty Studenci wysłuchali wykładu dra Tomasza Studzienieckiego Pracownika Katedry Marketingu i Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości, pt. "Multi-level governance for sustainable development in the Baltic Sea Region". Ponadto Studenci zwiedzili Salę Tradycji oraz Bibliotekę UMG dzięki  uprzejmości Pani Dyrektor Biblioteki dr Joanny Krzywonos . Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z Panią Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Martą Drozdowska, prof. WAB oraz Pauliną Graczyk Koordynatorem Programu Erasmus WAB na temat nawiązania współpracy w zakresie badań, wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych oraz współpracy międzynarodowej

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

prof. Joanna Kizielewicz
07.11.2022
Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 07.11.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.11.2022