Wizyta promocyjna

W dniu 30 maja 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie oraz w dniu 10 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni  Panie dr Aleksandra Grobelna  oraz dr Ewa Wyszkowska-Wróbel, z Zakładu Marketingu i Metod Ilościowych, przeprowadziły  wykłady promujące ofertę edukacyjną Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wykłady te dedykowane były Uczniom kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa.

Zajęcia przeprowadzono w interesujący, interaktywny sposób, wykorzystując nowoczesne narzędzia dydaktyczne angażujące całą Grupę. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem Nauczycieli i Uczniów uczestniczących w spotkaniu.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
14.06.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 14.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 28.06.2022