WIZYTA DR INŻ. ALEKSANDRY GROBELNEJ W PERUGI W RAMACH PROGRAMU ERSAMUS+

W dniach 3.10-7.10.2022r. Dr inż. Aleksandra Grobelna, pracownik Katedry Marketingu i Metod Ilościowych, Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości,  zrealizowała  w ramach  programu Erasmus + (mobilność pracowników)  cykl wykładów w The Università degli Studi di PerugiaThe Economics Campus of Assisi poświęconych  problematyce  Zarządzania Jakością Usług w Turystyce.

Koordynatorem (opiekunem)  pobytu Dr inż. Aleksandry Grobelnej był Profesor Francesco Scaglione (Director of the Degree Course in Tourism Economics).

Zajęcia były prowadzone dla Studentów II i III roku w ramach przedmiotów: Management, Marketing i  Destination Management.  Koordynatorami tych przedmiotów byli Profesor Simone Splendiani oraz Professor Fabio Forlani. 

Podczas swojego  pobytu  Dr inż. Aleksandra Grobelna promowała także ofertę edukacyjną Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

dr inż. Aleksandra Grobelna
19.10.2022
Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 19.10.2022
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 19.10.2022