Seminarium Polsko-Niemieckie

 

XVII Polish-German Joint Seminar 2022

“MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE”

Gdynia
10.05.2022 – 17.05.2022

Bremerhaven
28.05.2022 – 04.06.2022

 

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór studentów studiów I i II stopnia WZNJ do udziału w XVII Polsko-Niemieckim Seminarium Studenckim „MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE” organizowanym przez Uniwersytet Morski
w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven w  pod patronatem Rektorów obu Uczelni

Seminarium trwa łącznie 2 tygodnie: w pierwszym tygodniu (10 -17.05.2022 r.) gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
a następnie studenci UMG udają się do Hochschule Bremerhaven (28.05. – 04.06.2022), gdzie kontynuują zajęcia wspólnie ze  studentami niemieckimi.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc (10 osób), do udziału w seminarium zakwalifikowani zostaną głównie studenci z wysoką średnią ocen, znający dobrze język angielski (znajomość języka niemieckiego mile widziana), aktywnie działający w kołach naukowych bądź organizacjach studenckich i rozważający studia w uczelniach zagranicznych, w tym w Hochschule Bremerhaven, w przyszłych semestrach.

Seminarium dedykowane są głównie studentom I stopnia (semestry 3-5) i II stopnia, semestru 1/2.

Wszystkich studentów zainteresowanych włączeniem się w organizację i udział w seminarium prosimy o kontakt osobisty lub mailowy z  dr Romualdem Zabrockim, pok. B-32, e-mail: r.zabrockiatwznj.umg.edu.pl (), do dnia 4 marca 2022 roku.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

B.Kulaszewicz
21.01.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 11.02.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.02.2022