Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Alicji Drzewickiej