Erasmus Plus - współpraca z Wydziałem Ekonomii, Biznesu i Turystyki Uniwersytetu w Splicie

W ramach programu mobilności nauczycieli akademickich Erasmus Plus pracownik Katedry Marketingu i Metod Ilościowych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, dr Tomasz Studzieniecki, przebywał w okresie 9-14 października 2022 r. na Wydziale Ekonomii, Biznesu i Turystyki Uniwersytetu w Splicie. Opiekunem i koordynatorem pobytu była Pani Prof. Lidja Petrić, pracownik Katedry Turystyki i Gospodarki Uniwersytetu w Splicie.

Dr Tomasz Studzieniecki przeprowadził cykl wykładów poświęconych zrównoważonemu zarządzaniu wielopoziomowemu dla studentów II stopnia oraz cykl wykładów poświęconych rozwojowi destynacji transgranicznych dla studentów I stopnia. Wykłady spotkały się w dużym zainteresowaniem, wywołały żywą dyskusję, która była kontynuowana także po formalnym zakończeniu zajęć.  Dr Tomasz Studzieniecki zachęcił nauczycieli i studentów do odwiedzenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uczestnicy zajęć wyrazili zainteresowanie naszą uczelnią, Gdynią i regionem.

Dr Tomasz Studzieniecki odbył także spotkania z przedstawicielami Wydziału oraz Katedry Turystyki i Gospodarki. Przedstawił uczestnikom spotkania projekty międzynarodowe w których reprezentuje uczelnię (np. ENTAN, IGCOORD) oraz zapoznał się z projektami poświęconymi turystyce zrównoważonej „SHAPETOURISM” oraz turystyce kulturowej „SmartCulTour”, realizowanymi przez przedstawicieli uczelni w Splicie.

Podczas rozmów omówione zostały możliwości dalszej współpracy w takich dziedzinach jak:

Udział w konferencjach naukowych

Dr Tomasz Studzieniecki przedstawił najważniejsze konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni, oraz zachęcił do udziału w konferencji TransNav 2023 w Gdyni w terminie  21-23 czerwca 2023 r.

Z kolei strona chorwacka zaprosiła przedstawicieli Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na konferencję „Challenges for Europe organizowaną na wyspie Brać w terminie 17-19 maja 2023r., w której udział weźmie 2 laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

 

Publikacja artykułów w czasopismach naukowych

Dr Tomasz Studzieniecki zachęcił pracowników Uniwersytetu w Splicie do publikacji w zeszytach naukowych UMG, w tym:

  • Scientific Journal of Gdynia Maritime University (40 pkt),
  • TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation ( 70 pkt).

Z kolei strona chorwacka zaproponowała publikację artykułów w zeszycie naukowym Management - Journal of Contemporary Management Issues (70 pkt).

 

Wspólne badania naukowe

Obie strony wyraziły zainteresowanie wspólnym prowadzeniem badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju zrównoważonego, kultury i turystyki. Wyniki badań mogą zostać wygłoszone podczas konferencji naukowych  (np. ICOTIC,  ESD) oraz opublikowane w materiach pokonferencyjnych lub zeszytach naukowych.

Wydział Ekonomii, Biznesu i Turystyki oraz Katedra Turystyki i Gospodarki mogą być dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości w przyszłości partnerami uczelni we współpracy naukowo-dydaktycznej. W najnowszej edycji inicjatywy Erasmus Plus pojawia się możliwość dwustronnej wymiany pracowników w ramach segmentu „Staff training”.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
24.10.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.10.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 24.10.2022