12 edycja Konferencji Naukowej INFOGLOB 2022 7-9 czerwca 2022 roku

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań. Tematem przewodnim konferencji jest „Zrównoważony rozwój, a współczesna gospodarka”

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom. Miejscem konferencji będzie tradycyjnie już pokład promu m/f Stena Spirit.

Organizatorem Konferencji jest
Katedra Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego
we współpracy z:
Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
Zakładem Marketingu i Metod Ilościowych oraz Wydziałem Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

7-9 czerwca 2022 (m/f) Stena Spirit) Gdynia-Karlskrona-Malmo-Kopenhaga-Gdynia

Szczegółowe informacje o konferencji:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/infoglob2020/index.html?lang=pl&ao=infoglob_2022

 

Zakres tematyczny:

I. Panel ekonomiczny i społeczny: Zrównoważony rozwój a rozwój społeczno – gospodarczy

 • społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju,
 • zrównoważony rozwój przedsiębiorstw,
 • zrównoważony rozwój regionów,
 • przedsiębiorczość a zrównoważony rozwój,
 • innowacje w aspekcie zrównoważonego rozwoju,
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec środowiska naturalnego,
 • nowe technologie w sektorach gospodarczych.

II. Panel środowiskowy: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

 • ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju,
 • modelowanie i prognozowanie w kontekście zrównoważonego rozwoju,
 • monitoring aspektów środowiskowych,
 • inwestycje przyjazne środowisku,
 • ekoinnowacje.

III. Panel ICT

 • modelowanie procesów i zjawisk,
 • roboty autonomiczne i systemy dedykowane,
 • telemedycyna i e-zdrowie,
 • inżynieria i zarządzanie wiedzą,
 • inteligentne usługi informacyjne,
 • wiarygodność i bezpieczeństwo,
 • problemy edukacji i zdalnego nauczania,
 • mobilny Internet i systemy bezprzewodowe,
 • gospodarka, rynek i biznes elektroniczny (e-economy, e-business, e-commerce),
 • organizacje sieciowe i wirtualne, koopetycja i kooperencja, zasoby wirtualne,
 • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych zarządzania.

 

Zaproszenie do publikacji:

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
25.03.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.03.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.04.2022