ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Towaroznawstwo, st. II, sem. I i II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Towaroznawstwo (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2020/2021, w obecnym semestrze, studenci sem. I/II będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułów:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Student musi zrealizować przedmioty za 5 ECTS, spośród proponowanych:

  • Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty jakości, KTiZJ, 15w, 2 ECTS, prowadzący: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
  • Nowe trendy w konsumpcji, KTiZJ, 15w, 2 ECTS, prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG
  • Rola wody w kształtowaniu jakości żywności, KTiZJ, 15w, 2 ECTS, prowadzący: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
  • Podstawy ratownictwa chemicznego, KTPiCh, 15w, 2 ECTS, prowadzący: dr Magdalena Bogalecka

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 04.03.2021 r., godz. 10:00 (czwartek) do 07.03.2021 r., godz. 23:00 (niedziela) i dotyczą studentów obecnego sem. I/II.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

  1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
  2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli II) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
  3. Wskazać i wybrać przedmioty z moduł PSW KIER za wskazaną liczbę ECTS (w przypadku przedmiotów, realizowanych w formie wykładu i ćwiczeń, proszę wskazać obie formy zajęć).

Uwaga

  • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
  • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
  • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

E.Simonyan
03.03.2021
Wprowadzenie:
E.Simonyan 03.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 03.03.2021