Rekrutacja na studia

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA NA SEMESTR LETNI  2021/2022 TYLKO DLA KANDYDATÓW Z TYTUŁEM INŻYNIERA

 

od dnia 1.12.2021 r. - zgłaszanie elektroniczne w systemie IRK (https://irk.umg.edu.pl)

10.01.2022 - 17.02.2022 r. - dostarczanie wymaganych dokumentów do komisji rekrutacyjnej

18.02.2022r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia

 

REKRUTUJEMY NA SPECJALNOŚCI

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

KIERUNEK: NAUKI O JAKOŚCI

SPECJALNOŚĆ

Menedżer Usług Dietetycznych

Menedżer Systemów Zarządzania

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 

KIERUNEK: NAUKI O JAKOŚCI

SPECJALNOŚĆ

Menedżer Usług Dietetycznych

Menedżer Systemów Zarządzania

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

 

więcej informacji tutaj: https://wznj.umg.edu.pl/rekrutacja-krok-po-kroku

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

B.Kulaszewicz
09.12.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.12.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.02.2022