Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Żyłki

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż Katarzyny Żyłki pt. Postawy i zachowania młodzieży wobec napojów energetyzujących oraz uwarunkowania ich akceptacji

Rozprawa odbędzie się 10 czerwca 2021 o 13:30 w trybie hybrydowmy przy wykorzystaniu platformy MS Teams

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
27.05.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.05.2021
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 24.11.2021