Komunikat Dziekana Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane w formie mieszanej. Mając na uwadze rekomendacje  MNiE, MIiB oraz zalecenia GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach, władze Wydziału ZNJ przyjęły następujące rozwiązania:

Wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku Innowacyjna Gospodarka (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia projektowe, zajęcia językowe), na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych, będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym,  z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość.

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Towaroznawstwo obowiązywać będzie mieszany model kształcenia.  Wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe i zajęcia językowe będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast ćwiczenia laboratoryjne, wymagające dostępu do bazy uczelnianej  – stacjonarnie.

Zajęcia w-f na wszystkich kierunkach będą prowadzone w trybie zdalnym. Studenci  będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych stacjonarnie przez instruktorów na basenie,  w godzinach zajęć planowanych dla poszczególnych grup, jeżeli wyrażą taką chęć.

Zajęcia zdalne będą realizowane przy wykorzystaniu platformy MS Teams, w terminach zgodnych z opublikowanym planem zajęć.

Przedstawiony plan organizacji zajęć miarę potrzeb będzie modyfikowany, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nadal obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek lub innych środków chroniących oczy, nos i usta na terenie całego Wydziału z wyjątkiem pomieszczeń pracowniczych.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
18.02.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.02.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.03.2021