Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie realizacji zajęć w dniach 22.03-09.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci WZNJ,

W związku ze znacznym wzrostem liczby zakażeń Covid-19 w całej Polsce od 19 marca obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Mimo ograniczeń Wydział ZNJ pracuje na tyle normalnie, na ile pozwala na to obecna sytuacja: odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także prowadzone są badania naukowe.

W dniach 22.03-09.04 zajęcia dydaktyczne będą odbywały się tak, jak do tej pory: na kierunku Innowacyjna Gospodarka wszystkie zajęcia będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym  z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość, natomiast na kierunku Towaroznawstwo obowiązywać będzie mieszany model kształcenia: wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe i zajęcia językowe studenci będą realizowali w trybie zdalnym, a zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne), wymagające dostępu do bazy uczelnianej  – stacjonarnie.

Studentów uczestniczących w zajęciach realizowanych stacjonarnie bardzo proszę o przestrzeganie obowiązujących w UMG zasad: utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek, używania płynów dezynfekujących. W razie złego samopoczucia lub w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi – proszę o niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem, izolowanie się i obserwowanie oraz  zawiadomienie Uczelni o tym fakcie. Proszę też o ponowne zapoznanie się ze stosownymi zaleceniami umieszczonymi  na stronie internetowej UMG (https://umg.edu.pl/koronawirus).

Zapewniam, że na bieżąco śledzimy sytuację i w razie jej radykalnego pogorszenia się, podejmiemy stosowne kroki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
22.03.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.04.2021