Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim r. a. 2020÷2021

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci WZNJ,

Uprzejmie informuję, iż egzaminy i zaliczenia w sesji letniej, kończące poszczególne formy  zajęć i weryfikujące efekty uczenia się, odbywać się będą zdalnie. W uzasadnionych przypadkach możliwe  jest przeprowadzenie poszczególnych egzaminów i/lub zaliczeń w formie stacjonarnej na terenie uczelni, bądź mieszanej - z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie organizacji egzaminów i zaliczeń podejmują nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za przedmiot. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani poinformować studentów, jak również Prodziekana ds. Kształcenia o formie egzaminu i/lub zaliczenia przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu i/lub zaliczenia.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
09.06.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.06.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.06.2021