Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od 5 maja 2021 r.

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WZNJ,

Od środy 5 maja 2021 r. wracamy do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie hybrydowym: zajęcia laboratoryjne na kierunku Towaroznawstwo, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, będą prowadzone stacjonarnie, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzanych na WZNJ będą nadal realizowane wyłącznie w trybie zdalnym,  z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość.

Dziękując za cierpliwość, zrozumienie oraz dotychczasową odpowiedzialną postawę, liczę na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć stacjonarnych. Przypominam, iż wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UMG, w zakładce Informacje na temat koronawirusa: https://umg.edu.pl/koronawirus.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
26.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 26.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.04.2021