Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie organizacji zajęć laboratoryjnych na kierunku Towaroznawstwo od 11 stycznia 2021 r.

Od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. zajęcia laboratoryjne na kierunku Towaroznawstwo, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, będą prowadzone stacjonarnie. Na czas przeprowadzania tych zajęć będzie obowiązywał pierwotny podział na  grupy laboratoryjne, a zajęcia będą się odbywały według pierwotnego planu z października 2020 (proszę śledzić plan na stronie WZNJ). 

Pozostałe zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzanych na WZNJ będą nadal realizowane wyłącznie w trybie zdalnym  z wykorzystaniem urządzeń i technik kształcenia na odległość.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
04.01.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.01.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 04.01.2021