Autentyczność i identyfikowalność - II stopień, 3/4 semestr TiZJ