Zmiana nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

W dniu 5 listopada 2020 roku Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

Zgodnie z zarządzeniem nr 87 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita, zmiana nazwy Wydziału nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

B.Kulaszewicz
19.11.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 24.11.2021