Transgraniczne obszary funkcjonalne podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2020

W Brukseli zakończył się XVIII Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej organizowane przez Europejski Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
Impreza jest unikalną platformą komunikacji i rozwoju sieci kontaktów. Integruje regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i naukowców.
Pomimo trudności spowodowanych pandemią w tym roku zaoferowano uczestnikom ponad 500 sesji naukowych. Przedstawiciel Katedry Zarządzania i Ekonomii - dr Tomasz Studzieniecki, wspólnie z zespołem z UMCS z Lublina, wziął udział w wirtualnej sesji poświęconej współpracy terytorialnej. Podczas sesji zespół międzyuczelniany przedstawił wyniki nowatorskich badań dotyczących delimitacji i organizacji transgranicznych obszarów funkcjonalnych w Polsce. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołała ożywioną dyskusję. Wkrótce nastąpi publikacja badań w specjalistycznym czasopiśmie naukowym. 
Koordynatorem prac jest dr Andrzej Jakubowski z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
z UMCS w Lublinie.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

T.Studzieniecki
27.10.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021