Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W dniu 16 lipca b.r. zostały zakończone prace nad dokumentem pn. „Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Zadanie oznaczone CRZP/47/2020/AZP było realizowane w okresie od 06 czerwca do 13 lipca 2020 roku w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17).

Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” powstała pod kierunkiem Pracodawcy/Praktyka, Pana Daniela Kędzierskiego,  który jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem, wybitnym specjalistą z zakresu szeroko pojętego marketingu elektronicznego. Pan Daniel reprezentuje firmę FastTony.es, w której pełni funkcję CEO (Chief Executive Officer), jest twórcą innowacyjnych strategii marketingowych oraz rozwiązań dla biznesu, wspiera start-upy, szkoli i doradza.

Z ramienia Uczelni, rolę koordynatora pełniła Pani dr Monika Szyda, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Ekonomii WPiT, która jest również wykładowcą w zakresie marketingu elektronicznego.

Strategia, została opracowana przez studentów kierunku Innowacyjna Gospodarka oraz kierunku Towaroznawstwo Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG, a szczególny udział w jej przygotowaniu mieli: Justyna Horbacz, Iga Waszkiewicz, Sandra Gajcy, Daria Lubocka, Paweł Lubrycht oraz Michał Bentkowski. Działania zaplanowane w strategii będą realizowane w ramach kampanii promocyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a w szczególności przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

M.Szyda
28.07.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.07.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021