Nabór na Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie 2020

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął sie nabór studentów studiów I i II stopnia WPiT do udziału w

XVII Polsko-Niemieckim Seminarium Studenckim

„MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE”

2020

organizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven w Niemczech pod patronatem Rektorów obu Uczelni.

 

Seminarium zostało zaplanowane na 2 tygodnie:

  • 19-26 kwietnia 2020 r.: w tym czasie gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
  • 17-24 maja 2020 r.: nasi studenci udają się do Hochschule Bremerhaven, gdzie kontynuują zajęcia wspólnie z niemieckimi studentami.

 

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w seminarium zakwalifikowani zostaną głównie studenci z wysoką średnią ocen, znający dobrze język angielski (znajomość języka niemieckiego mile widziana), aktywnie działający w kołach naukowych bądź organizacjach studenckich i rozważający studia w uczelniach zagranicznych, w tym w Hochschule Bremerhaven, w przyszłych semestrach.

 

Wszystkich studentów zainteresowanych włączeniem się w organizację i udział w seminarium prosimy o kontakt osobisty lub mailowy z:

  • Dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG - Prodziekanem ds. Kształcenia, pok. F-204 lub B-121, e-mail: d.barbuchaatwpit.umg.edu.pl lub
  • Dr hab. Marzenną Popek, prof. UMG - Prodziekan ds. Studenckich, pok. C-106 lub B-121, e-mail: m.popekatwpit.umg.edu.pl

 

Zgłoszenie elektroniczne powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów i specjalność,
  • stopień studiów,
  • forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • telefon kontaktowy.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
23.01.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.01.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021