Organizacja zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z Uchwałą Senatu UMG Nr 246/XVI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2020/2021.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w Polsce, podjęto decyzję o wprowadzeniu mieszanego (hybrydowego) modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Oznacza to, że część zajęć odbywać się będzie na uczelni (przede wszystkim laboratoria, zajęcia na symulatorach, lektoraty i zajęcia w-f), a część będzie prowadzona w formie zdalnej (przede wszystkim wykłady, seminaria dyplomowe oraz wybrane ćwiczenia audytoryjne).

W przyjętych rozwiązaniach priorytetowo zostaną potraktowani studenci pierwszych i ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz doktoranci. Dla nich, od 1 października 2020, laboratoria oraz zajęcia z w-f odbywać się będą w murach UMG, a wykłady, ćwiczenia  oraz lektoraty realizowane będą w formie hybrydowej lub wyłącznie zdalnej.

O formie prowadzenia zajęć na poszczególnych semestrach, kierunkach i formach studiów decydują Dziekani i to oni będą Państwa informować o przyjętych rozwiązaniach.

Zasady i forma kształcenia może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Wszystkie zajęcia w murach UMG zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW, MGMŻŚ i GIS. 

Stosowne Zarządzenie Rektora, regulujące szczegółowo kwestie organizacji pracy i kształcenia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni od 1 października 2020 r. zostanie opublikowane po ukazaniu się zaleceń właściwego ministra na nowy rok akademicki.

Jednocześnie trwa przydzielanie miejsc w domach studenckich na nowy rok akademicki. Akademiki będą funkcjonować z zachowaniem obowiązujących rekomendacji i wytycznych GIS.

 

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG
Prorektor ds. Kształcenia

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
08.09.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021