Międzynarodowa Konferencja Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej „ICOTIC 2020”

Dr Tomasz Studzieniecki z Katedry Zarządzania i Ekonomii był moderatorem sesji naukowej „Współpraca transgraniczna na granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej podczas Międzynarodowej Konferencji Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej „ICOTIC”. Konferencja odbyła się w ramach XIII Forum Europa Nostra w dniach 23-24 września 2020 r. w Brennej. Głównym organizatorem konferencji była w tym roku Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Konferencję zorganizowano w innowacyjnej formule, z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań, m.in. sesji plenarnych i „roundtable debates”, które koncentrują się na wartościowej dyskusji i wymianie myśli naukowej.

Przedstawiciele ośrodków badawczo-naukowych z 20 krajów, w tym m.in. z Finlandii, Dani, Brazylii, Rosji, Włoch, Niemiec czy Francji, obecni na konferencji zarówno osobiście, jaki i za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacyjnych, uczestniczyli w wykładach  i panelach dyskusyjnych, w czasie których prezentowali i omawiali wyniki najnowszych badań naukowych, a także budowali sieć kontaktów, która w przyszłości zaowocuje kolejnymi, ciekawymi projektami badawczymi. Wyniki badań prezentowanych podczas konferencji opublikowane będą w wysoko punktowanych czasopismach naukowych indeksowanych między innymi w bazie Web of Science oraz Scopus.

Foto: Archiwum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Foto: Archiwum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Foto: Archiwum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Foto: Archiwum Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

B.Kulaszewicz
07.10.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021