UWAGA: 1 stopień EM i IP, 2 stopień RiFP

Osoby, które otrzymały odpowiednią zgodę dziekana mogą przystąpić do dodatkowego pisemnego egzaminu z przedmiotu ANALIZA FINANSOWA w dniu 08 marca 2019 r. (piątek) o godzinie 13.30, sala B – 314.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
06.03.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021