Uniwersytet (Morski) Młodego Odkrywcy

Warsztaty dla uczniów w ramach projektu "Łap wiatr w żagle!"

 

W grudniu i styczniu 32 uczniów klas ósmych z Gdańska brało udział w cyklu ośmiu warsztatów organizowanych przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu „Łap wiatr w żagle!”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego realizacja ma przyczynić się do rozbudzenia u beneficjentów ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowania kultury innowacyjności.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach poruszających tematykę związaną z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, rynkiem, finansami, przedsiębiorczością, komunikacją interpersonalną, budowaniem zespołów, bezpiecznym korzystaniem z narzędzi cyfrowych oraz kreatywnością. Warsztaty prowadzili pracownicy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG oraz Uniwersytetu Gdańskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod nauczania.

„Młodzi odkrywcy” odwiedzili również symulator elektrowni okrętowej w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym. Inżynier Zenon Troka zapoznał ich z zasadami działania elektrowni okrętowej i pokazywał im silniki elektryczne sprzężone z prądnicami, które symulują pracę diesla. Punktem kulminacyjnym była wizyta w Sali Tradycji, gdzie uczniowie – dzięki prezentacji p. kustosz mgr Ewy Otremby - zapoznali się z historią oraz aktualnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni.  Żywo reagowali na relacje dotyczące Rejsu Niepodległości Daru Młodzieży, a część z nich wyraziła nawet zainteresowanie studiami w naszej Alma Mater w przyszłości.

Podczas uroczystego podsumowania tej części projektu, w obecności p. Magdaleny Winiarskiej - specjalisty ds. projektów unijnych z Działu Nauki i Współpracy UMG, dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG - Prodziekan WPiT- wręczył beneficjentom certyfikaty uczestnictwa w warsztatach oraz im i ich opiekunom materiały promocyjne naszej Uczelni.

Kolejna tura warsztatów odbędzie się w semestrze letnim br. Rodziców również zapraszamy na weekendowe warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze i społeczne. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji, w tym regulamin uczestnictwa i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej: www.wpit.umg.edu.pl/projekt-lap-wiatr-w-zagle.

 

Adam Przybyłowski i Ida Sywula

Katedra Zarządzania i Ekonomii WPiT

Organizatorzy Projektu

 

„Łap wiatr w  żagle!” to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (dofinansowanie projektu z UE: 53 835 PLN).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Przybyłowski
04.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021