Przełożone konsultacje dr A. Hajduk

Konsultacje dr A. Hajduk zostały przełożone z dnia 17.01.br na dzień 22.01 w godz. 13.00-15.00.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
15.01.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021