Projekt "Akademia Czystego Morza"

7 czerwca 2019 r . zakończyła się pierwsza edycja projektu „Akademia Czystego Morza”. Projekt ten obejmuje wsparciem uczniów klas VI-VIII pomorskich szkół podstawowych. W ramach projektu, 128 uczniów uczestniczyło w zajęciach poświęconych ochronie wód Morza Bałtyckiego, problemom związanym z transportem morskim oraz segregacją i zagospodarowaniem odpadów. Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Dariusz Barbucha prof. UMG, wręczył dyplomy i pamiątkowe upominki młodym adeptom Akademii. Szczegółowe informacje o projekcie oraz relacje z poszczególnych spotkań znajdują się na stronie http://wpit.umg.edu.pl/projekt-akademia-czystego-morza Obecnie trwa nabór na drugą edycję, która realizowana będzie w okresie wrzesień 2019- czerwiec 2020r.

 

Kierownik Projektu

dr inż. Alina Dereszewska

 

 

 

Projekt „Akademia Czystego Morza” jest współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość dofinansowania: 464 028,37 PLN

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
04.04.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021