Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie 2019: rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął sie nabór studentów studiów I i II stopnia WPiT do udziału w

XVI Polsko-Niemieckim Seminarium Studenckim

„MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE”

2019

organizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven w Niemczech pod patronatem Rektorów obu Uczelni.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, tegoroczne seminarium odbędzie się w dwóch częściach w następujących termianch: 

  • 11.05.2019r. – 18.05.2019r.: w tym czasie gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
  • 28.05.2019r. – 04.06.2019r.: nasi studenci udają się do Hochschule Bremerhaven, gdzie kontynuują zajęcia wspólnie z niemieckimi studentami.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w seminarium zakwalifikowani zostaną głównie studenci z wysoką średnią ocen, znający dobrze język angielski (znajomość języka niemieckiego mile widziana), aktywnie działający w kołach naukowych bądź organizacjach studenckich i rozważający studia w uczelniach zagranicznych, w tym w Hochschule Bremerhaven, w przyszłych semestrach.

Wszystkich studentów zainteresowanych włączeniem się w organizację i udział w seminarium prosimy o kontakt osobisty lub mailowy z:

  • Dr hab. Dariuszem Barbucha, prof. UMG - Prodziekanem ds. Kształcenia, pok. F-204 lub B-121, e-mail: d.barbuchaatwpit.umg.edu.pl lub
  • Dr hab. Marzenną Popek, prof. UMG - Prodziekan ds. Studenckich, pok. C-106 lub B-121, e-mail: m.popekatwpit.umg.edu.pl

Nabór trwa do dnia 22 lutego 2019 roku.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

D.Barbucha
02.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 02.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021