Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem roku 2019 UNWTO

Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem roku 2019 UNWTO 

„Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich”.

W dniu 18 października 2019 r., w hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem roku 2019 UNWTO  „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich”. Organizatorem naukowym konferencji była Katedra Zarządzania i Ekonomii UMG,
zaś organizatorem technicznym Academia Europa Nostra. Była to już 12. Konferencja organizowana w ramch Forum Europa Nostra

O randze konferencji świadczą liczne patronaty. Wydarzenie objęli patronatem honorowym m.  in. Wiceminister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz prezesi: Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Gdańskiej Organizacji Turystycznej, a także "Pracodawcy Pomorza" i Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. Patronat medialny przyznało Radio Gdańsk.

Udział w konferencji wzięli goście z 20 ośrodków z kraju i zagranicy. Konferencja zakończyła się sukcesem. Goście złożyli na ręce organizatorów liczne podziękowania. Referaty zostaną opublikowane w punktowanych wydawnictwach w tym wydawnictwach indeksowanych z bazie Scopusc i WoS.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

T.Studzieniecki
25.10.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021