Kierunek Port - Morze Możliwości - Zakończenie II Etapu

KIERUNEK PORT – MORZE MOŻLIWOŚCI – ZAKOŃCZENIE II ETAPU

W ramach II etapu konkursu grantowego „Kierunek Port – morze możliwości”, który odbył się 9 października 2019 r. w siedzibie  ZMP Gdańsk, Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli ZMP Gdańsk, zapoznała się z propozycją studenckich projektów badawczo-rozwojowych. 

Na tym etapie trzy studenckie zespoły projektowe UMG  przedstawiły założenia oraz cele dla planowanych badań.  Wśród zespołów znalazły się:

  • Zespół Seanovation – projekt pt. „Projekt instalacji do utylizacji wybranych odpadów organicznych ze statków metodą pirolizy niskotemperaturowej” (studenci Wydziału Mechanicznego),
  • Zespół KN ISTL – Młodzi Portowcy - projekt pt. „Inwentaryzacja oraz monitorowanie stanu technicznego części podwodnej nabrzeży Portu Gdańsk” (studenci Wydziału Nawigacyjnego),
  • Zespół TRANSLOG – kierunek Port Gdańsk -  projekt pt. „Monitorowanie stanu technicznego wybranego nabrzeża portowego Portu Gdańsk w części nadwodnej nabrzeża” (studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa).

Należy nadmienić, że wymienione powyżej projekty badawcze zostały rekomendowane do oceny przez ZMP Gdańsk, w oparciu o procedurę wstępnej selekcji, która odbyła się wcześniej w ramach I etapu konkursu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk organizuje konkurs grantowy dla studentów. Najlepsze projekty otrzymają finansowe wsparcie na realizację, a zwycięski zespół studentów 10 000 zł na wakacje.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się ogłoszenie wyników II etapu. Komisja Konkursowa ZMP Gdańsk, w przekazanym werdykcie, zdecydowała, iż do kolejnego etapu zakwalifikowały się projekty dwóch zespołów, tj. projekt zespołu Seanovation oraz projekt zespołu KN ISTL - Młodzi Portowcy. Ogłoszenie wyników odbyło się w Bibliotece UMG.

Dla studentów ogłoszenie wyników II etapu konkursu, oznacza rozpoczęcie prac i badań, których rezultaty oba zespoły będą musiały przedstawić nie później niż 30 kwietnia 2020 roku.

Uzyskane wyniki prac badawczo-rozwojowych studenci będą prezentować podczas gali konkursowej, która odbędzie się w maju 2020 roku.  Wówczas odbędzie się również wręczenie nagrody głównej, a zwycięski zespół studentów otrzyma nagrodę o wartości 10 000 zł. na wakacje.

Studentom podczas prezentacji założeń dla proponowanych projektów towarzyszył Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG, opiekunowie merytoryczni studenckich projektów dr Sławomir Skiba, dr inż. Adam Kaizer, mgr inż. Mirosław Tyliszczak oraz Koordynator Konkursu mgr inż. Anna Szczupak.

Gratulujemy wszystkim studentom, którzy podjęli rywalizację w konkursie „Kierunek Port – morze możliwości” i trzymamy kciuki za wyniki badań. Dziękujemy również za pomoc opiekunom merytorycznym.

Więcej o konkursie grantowym możesz przeczytać na:

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

B.Kulaszewicz
08.11.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.11.2019
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 24.11.2021