dr K.Skrzeszewska - odwołanie zajęć

W dniach 7-9 stycznia br.,wykłady, ćwiczenia i konsultacje z dr Katarzyną Skrzeszewską nie odbędą się z powodu choroby prowadzącej zajęcia.

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
07.01.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.01.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021