UWAGA! wykłady z przedmiotu Prawo w gospodarce elektronicznej /III ROK, IG/

Wykłady z przedmiotu Prawo w gospodarce elektronicznej /III ROK IG/ w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada zostają odwołane /zwolnienie lekarskie/. 

Informacje w sprawie realizacji w/w przedmiotu będą umieszczane na bieżąco na stronie WPIT 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
13.11.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021