UWAGA - nieobecność dr B. Surawskiego

W dniach 19-30 listopada dr B.Surawski będzie nieobecny z przyczyn zdrowotnych. W tym okresie odwołane są prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne. Dotyczy to następujących przedmiotów:

- Organizacja i Zarządzanie – IG lic.,  I semestr, wszystkie grupy

- Podstawy Zarządzania – TOW lic., I semestr, wszystkie grupy

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – IG lic., III semestr,

Studenci przedmiotu Trening Interpersonalny (IG lic., III semestr( dnia 21 listopada będą mieli zajęcia, które poprowadzi dr. K.Szelągowska-Rudzka, zaś 28 listopada nie będą mieli zajęć.

Odwołane zostają również konsultacje w dniach 23 i 30 listopada.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
16.11.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.11.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021