Przełożone konsultacje z dr A. Hajduk

Konsultacje dla seminarzystów z dr A. Hajduk zostają przełożone z dnia

11.07 (środa) na dzień 12.07 (czwartek) na godz. 17.00-19.00.

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
09.07.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021