Poprawka z Rachunkowości zarządczej z dr A. Hajduk

Zaliczenie poprawkowe z Rachunkowości zarządczej odbędzie się 11.09.br o godz. 12.30 w sali C-136.

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
07.09.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021