POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM STUDENCKIE, GDYNIA-BREMERHAVEN 2018

W dniach  od 14 do 18 maja 2018 roku w Akademii Morskiej w Gdyni odbędzie się XV Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE” organizowane przez Akademię Morską w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven w Niemczech pod patronatem Rektorów obu Uczelni. Tegoroczne seminarium zbiega się z 40. rocznicą współpracy między obiema Uczelniami.

Seminarium trwa łącznie 2 tygodnie: w pierwszym tygodniu gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Akademii Morskiej w Gdyni, a następnie studenci AMG udają się do Hochschule Bremerhaven, gdzie kontynuują zajęcia wspólnie z niemieckimi studentami.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

dr hab. Dariusz Barbucha, prof. nadzw. AMG
10.05.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.09.2021