nieobecność - dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG

Dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG w dniach 23-24 października będzie nieobecny z powodu choroby - zajęcia i konsultacje odwołane

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
23.10.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 23.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021