Nieobecność dr B. Surawskiego

Ze względów zdrowotnych dr B.Surawski nie będzie prowadził zajęć dydaktycznych w dniach od 25.10 (czwartek) do 7.11 (środa). Dotyczy to następujących przedmiotów:

- Organizacja i Zarządzanie, 1 rok kierunku IG  zajęcia nie odbędą się

- Podstawy Zarządzania, 1 rok kierunku TOW G  zajęcia nie odbędą się

- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2 rok kierunku IG G  zajęcia nie odbędą się

- Trening Kompetencji Interpersonalnych, 2 rok kierunku IG  31.10 zajęć nie będzie, ale 7.11 zajęcia odbędą się (poprowadzi je dr K.Szelągowska-Rudzka)

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
23.10.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 23.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021