dr hab. Adam Przybyłowski - konsultacje

Najbliższe konsultacje u profesora Adama Przybyłowskiego odbędą się w dniu 28 września /piątek/ o godzinie 11.30

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
25.09.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021