dr Andrzej Pogorzelski - Harmonogram zaliczeń / egzaminów w sesji poprawkowej 2017 /2018

Dotyczy

Przedmiot

Data

Godzina

Studia stacjonarne

1 stop., I rok IG

Finanse

11.09.2018

10.00

1 stop., I rok TOW

Finanse przedsiębiorstw

11.09.2018

10.00

2 stop., II rok RiF

Wycena przedsiębiorstwa

11.09.2018

10.00

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
03.09.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.09.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021