Adam Przybyłowski, prof. UMG - konsultacje

Konsultacje z prof. A.Przybyłowskim będą odbywały się we wtorki w godzinach 14.30-15.30

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

I.Straczewska
18.10.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021