Studia doktoranckie - informacje ogólne

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.12.2012 Wydział otrzymał pełne prawa akademickie, uzyskując tym samych prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

 

Studia doktoranckie w dyscyplinie towaroznawstwo trwają do 4 lat i pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Towaroznawstwo jako nauka o jakości obejmuje:

  • badania nad jakością postrzeganą z perspektywy konsumenta,
  • projektowanie jakości uwzględniając punkt widzenia producenta,
  • zarządzanie jakością i ocenę jakości produktów,
  • badania nad zmianami relacji konsument-producent.

Studia doktoranckie na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa są szansą na:

  • realizację badań naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa,
  • udział w życiu środowiska naukowego,
  • zdobycie specjalistycznej i aktualnej wiedzy na wykładach i seminariach prowadzonych przez specjalistów z zakresu towaroznawstwa, pokrewnych dyscyplin techniczno-przyrodniczych oraz ekonomii
  • udział w tworzeniu programu studiów doktoranckich poprzez wybieranie przedmiotów z puli wykładów fakultatywnych.

Studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 realizowane są w odpłatnej formie niestacjonarnej. 

Opłata za studia doktoranckie prowadzone w formie niestacjonarnej wynosi 6000zł za każdy rok studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat semestralnych - 3000zł/semestr lub miesięcznych -  600zł/msc (5 rat/semestr).

Pozostałe informacje dot. opłat 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
24.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
drupalninja 06.09.2022