ABC Zdrowego żywienia

W dniu 10 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja inaugurująca III edycję programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

 

Program „ABC Zdrowego Żywienia” został merytorycznie opracowany przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie i finansowany jest przez Fundację Carrefour. Celem „ABC Zdrowego Żywienia” jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości żywieniowej,
 • eliminowanie popełnianych błędów żywieniowych,
 • ograniczenie występowania schorzeń dieto-zależnych,
 • kształtowanie racjonalnych wyborów żywieniowych.

W realizacji programu „ABC Zdrowego Żywienia” biorą udział następujące ośrodki akademickie:

 • Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
 • Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej,
 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni od 2015 współuczestniczy w realizacji projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Pierwsza edycja programu w 2015 roku skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych powyżej 65 roku życia. Przeprowadzono wtedy ogółem 240  warsztatów dla ponad 800 uczestników. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów bloków tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, higieniczny, sensoryczno-konsumencki oraz kulinarny. II edycja programu „ABC Żywienia Dzieci” w 2016 roku skierowana była do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne: żywieniowo-dietetyczny, sensoryczno-konsumencki oraz higieniczno-kulinarny. W warsztatach udział wzięło ponad 1000 uczniów.

Obecna, trzecia edycja Programu w 2017 roku skierowana jest do dzieci i rodziców i nosi tytuł „ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci i Rodziców”

Została dodatkowo objęta patronatami honorowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Beneficjentami programu w 2017 roku są uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenów wiejskich i podmiejskich.

 Jej celem jest upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu włączeni zostaną również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.

Zajęcia edukacyjne w formie warsztatów prowadzone będą na terenie wybranych szkół podstawowych i w laboratoriach Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

W realizację projektu zaangażowani są pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

R.Korzeniowska-Ginter
20.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021