Stypendium Pomostowe

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach - dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Siłą Programu są jego Partnerzy. Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego grona firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych. Dzięki temu jest jednym z nielicznych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. 

Więcej informacji

Strona internetowa programu

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.06.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.06.2019