Studia stacjonarne

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty kierunkowe)

I stopień II stopień
Badanie operacyjne Ekonometria
Finanse Ekonomia zarządcza
Makroekonomia Innowacyjność w gospodarce
Marketing Marketing międzynarodowy
Matematyka Modelowanie procesów biznesowych
Mikroekonomia Planowanie działalności gospodarczej
Organizacja i zarządzanie Rachunkowość zarządcza
Polityka gospodarcza Statystyka matematyczna
Prawo gospodarcze Wspomaganie podejmowania decyzji
Statystyka opisowa  


Towaroznawstwo (przedmioty kierunkowe

I stopień II stopień
Ekonomia Ekonomia menedżerska
Podstawy marketingu Statystyczne sterowanie procesami
Podstawy zarządzania  
Statystyka  

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty specjalnościowe)

Ekonomia Menedżerska Turystyka i Hotelarstwo
I stopień I stopień
Analiza danych biznesowych Jakość usług w turystyce i hotelarstwie
Analiza sprawozdań finansowych Biznesplan przedsiębiorstw turystycznych
Analiza strategiczna przedsiębiorstw Ekonomika turystyki i hotelarstwa
Biznes plan Geografia turystyki I
Ekonomika przedsiębiorstw Geografia turystyki II
Finanse przedsiębiorstw Inżynieria w hotelarstwie
Gry menedżerskie Krajoznawstwo
Kadry i płace Marketing w turystyce i hotelarstwie
Marketing elektroniczny Morska żegluga wycieczkowa i hotelarstwo okrętowe
Modele biznesowe przedsiębiorstw Obsługa ruchu turystycznego
Rachunkowość finansowa Polityka turystyczna
Rachunkowość podatkowa Rynek podmiotów turystycznych
Trening interpersonalny Teoria turystyki i hotelarstwa
Zachowanie konsumenta i komunikacja z klientem Turystyka transgraniczna i współpraca międzynarodowa
  Zachowanie konsumenta i komunikacja z klientem
  Zarządzanie produktem turystycznym
  Zarządzanie w hotelarstwie

Innowacyjna Gospodarka (przedmioty specjalnościowe)

Zarządzanie Finansami Zarządzanie Organizacjami
II stopień II stopień
Otoczenie finansowe organizacji Koncepcje zarządzania
Finansowanie działalności przedsiębiorstw Zarządzanie MŚP
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Rynek instrumentów finansowych Prawne aspekty zarządzania
Fundusze strukturalne Zarządzanie organizacjami publicznymi
Pomoc publiczna Finanse w organizacji
Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu finansami Symulacje biznesowe/Gry symulacyjne
Etyka w finansach Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Organizacja rachunkowości Zarządzanie marketingowe
Rachunkowość finansowa Kapitał ludzki w organizacji
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Marketing organizacji
Obciążenia publiczne przedsiębiorstw Społeczna odpowiedzialność organizacji
Rachunek kosztów Kierowanie zespołem i przywództwo
Sprawozdawczość finansowa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Upadłość i reorganizacja przedsiębiorstw Zarządzanie zmianą organizacji


Towaroznawstwo (przedmioty specjalnościowe)

 

Towaroznawstwo i Zarządzanie jakością Menedżer produktu
I stopień I stopień
Finanse przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość MPG Komunikacja marketingowa
  Marketing towarów i usług
  Rachunkowość MPG

 

Pozostałe wydziały UMG (przedmioty ogólne)

Wydział Elektryczny Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny
Umiejętności kierownicze Podstawy ekonomii i zarządzania Ekonomia
i praca w zespole Rachunkowość przedsiębiorstw  
Ekonomia i zarządzanie    
Podstawy przedsiębiorczości    

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

I.Straczewska
25.02.2019
Wprowadzenie:
Anonim 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.10.2020